شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي مدیریت رسانه به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning)  مدیریت رسانه قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي  مدیریت رسانه كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (Elearning) ارائه مي‌گردد، حوزه مطالعاتي براي پاسخ به چگونگي ادارۀ فرايند توليد، بازاريابي و فروش محصولات رسانه اي در شرايط جديد بازار رسانه اي است.

دوره آموزشیمدیریت رسانه شامل ٧ بخش به شرح زیر است :

١. مدیریت رسانه – تعاریف و مبانی

٢. تصمیم گیری مدیریتی در رسانه

٣. برنامه ریزی DOC و مدیریت رسانه

٤. سازمان و سازماندهی رسانه

٥. رهبری – انگیزش- ارتباطات

٦. آشنایی با تکنولوژی رسانه

٧. مقررات رسانه ای و روش های حفاظت و کنترل رسانه

مولف: دکترحسن نجفی سولاری

نمونه محتوای تولید شده مدیریت رسانه