شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي ۶ سيگما به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی(E-Learning) شش سیگما قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي۶ سيگما كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، در ارتباط با سيستمي است كه تعيين مي‌كند كجا قرار گرفته‌ايم، دوست داريم كجا باشيم، چگونه به آن مقصد مي‌رسيم و چگونه در طول راه پيشرفت مي‌كنيم. در واقع ۶ سيگما فلسفة بهبود مستمر است كه به سمت "عالي شدن در همه كارها" پيش مي‌رود . با گذراندن اين دوره، كاربر با ابزاري جهت كاهش تغييرات در فرايندها، كاهش هزينه‌هاي سازماني و ارتقاي كيفيت خدمات در سازمان خود آشنا مي‌شود.

دوره آموزشي ۶ سيگما شامل۱۲ بخش به شرح زير است:

۱- مقدمه

۲- مفهوم شش سيگما

۳- سرآغاز شش سيگما

۴- فوايد اجراي شش سيگما براي سازمان

۵- روند اجرايي شش سيگما

۶- معيارهاي انتخاب پروژه هاي شش سيگما

۷- مراحل اجرايي پروژه شش سيگما در هر فاز

۸- موفقيت شش سيگما

۹- كاربرد شش سيگما در صنعت خدمات

۱۰- نمونه اجرايي از پروژه هاي جاري در يك شركت خودروسازي

۱۱- مراحل اجرايي پروژه بهبود اثربخشي مميزي محصول

۱۲- نتیجه گیری

مولف: کوروش رحیمی

نمونه محتوای تولید شده شش سیگما