شركت سروش دیتا ، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي برنامه ریزی به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) برنامه ریزی قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي برنامه ریزی كه توسط شركت سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد در ارتباط با فرآيند تعيين اهداف سازمان و شيوه‌هاي مناسب دستيابي به آن است. در واقع، برنامه‌ريزي، پُلي است بين جايي كه هستيم و جايي كه مي‌خواهيم باشيم. با گذراندن اين دوره، كاربر، ضمن درك مفهوم و ضرورت برنامه‌ريزي، در‌مي‌يابد امروزه به دليل گستردگي عمليات، هيچ سازماني نمي‌تواند بدون برنامه‌ريزي به حيات خود ادامه دهد.

دوره آموزشي برنامه ریزی مباحث زير را پوشش مي‌دهد:

· ضرورت و فوايد برنامه‌ريزي

· رابطه برنامه‌ريزي با مهارت‌هاي سه‌گانه مديريت

· رابطه برنامه‌ريزي با وظايف و سطوح مديران

· تفاوت برنامه با برنامه‌ريزي

· انواع برنامه و سلسله‌مراتب آن‌ها

· اولويت برنامه‌ريزي

· محاسن، محدوديت‌ها و اثر‌بخشي برنامه‌ريزي

· گام‌هاي مهم در برنامه‌ريزي

· فنون برنامه‌ريزي تصويري شامل: نمودار گانت، نمودار شبكه، روش پرت (Pert)، روش سي پي ام (CPM)

· فن مديريت پروژه بر مبناي برنامه‌ريزي به دليل اهميت موضوع پروژه و مديريت آن در برنامه‌ريزي، در اين بخش، ضمن پرداختن به اين دو موضوع، مباحث مهمي كه در مديريت پروژه مطرح مي‌باشند به‌طور خلاصه بيان مي‌گردند.

اين مباحث عبارتند از:

- مديريت‌هاي زمان، محدوده، هزينه، كيفيت، يكپارچگي، تداركات، منابع انساني، ارتباطات و ريسك.

- چرخه عمر پروژه -آغاز، اجرا و پايان پروژ. اين بخش شامل: تهيه طرح تجاري، انجام مطالعه امكان سنجي، تهيه محدوده اختيارات، انتصاب تيم پروژه، را ه اندازي دفتر پروژه و انجام بازنگري فاز است.

- برنامه‌ريزي پروژه

- روش‌هاي كنترل پروژه

مولف: دکتر حسن نجفی سولاری

نمونه محتوای تولید شده برنامه ریزی