شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning ) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي اصول و فنون مذاکره به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) اصول و فنون مذاکره قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي اصول و فنون مذاکره كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد به ارائه روش‎هاي مذاكره اصولي پرداخته شده است. در اين نوع مذاكره تمركز بر منافع است نه بر مواضع. اشخاص از موضوع جدا هستند و رعايت انصاف و بهره‎مندي هر دو طرف از توافقي منطقي و ديرپا را تضمين مي‎كند.

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره شامل۴ بخش به شرح زیر است :

۱- گفتار ابتدايي

۲- آشنايي و هدف درس

۳- گفتار اول: مسأله روش مذاكره مبتني بر مواضع

۴- گفتار دوم: راه حل مسأله روش مذاكره مبتني بر اصول

مولف: بر اساس کتاب پراجر فیشر و ویلیام یوری

نمونه محتوای تولید شده اصول و فنون مذاکره