شركت سروش دیتا ، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي رفتارسازمانی به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) رفتارسازمانی قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي رفتارسازمانی كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، در ارتباط با مطالعه رفتار انسان در عرصه سازمان، رویارویی رفتار فرد و سازمان و بالاخره مطالعه سازمان است كه همه آنها در نهایت به درک جامع رفتار سازمانی منتهی می‌شوند. با گذراندن اين دوره، كاربر، ظهور دیدگاهها در رفتار سازمانی را تشخیص داده، مهارت‌های لازم را برای اجرای فرایند‌های مدیریت بدست مي‌آورد و موانع متعدد بر سر راه ارتباطات در سازمان‌ها و راه‌های فایق آمدن بر آن‌ها را مي‌شناسد.

دوره آموزشي "رفتارسازمانی" شامل چهار فصل به شرح زير است:
فصل اول:
در اين فصل، رفتار سازماني تعريف شده، ريشه‌هاي تاريخي و ظهور ديدگاه‌ها در آن بيان مي‌گردند و به بررسي دو دیدگاه مهم و جدید در زمینه رفتار سازمانی پرداخته مي‌شود.
فصل دوم:
اين فصل به انواع نياز‌ها و مفهوم آن‌ها مي‌پردازد و سلسله مراحل نياز‌ها از ديدگاه مازلو و مفهوم نظريه مراحل زندگي را شرح مي‌دهد.
فصل سوم:
اين فصل به تشريح ماهیت عمومی رهبری مي‌پردازد و تفاوت رهبري و مديريت را بيان مي‌كند. مهارت‌هاي لازم براي اجراي فرآيند‌هاي مديريت و عمده‌ترين سبك‌ها در شبكه مديريت بليك و موتون در اين فصل توضيح داده مي‌شود.
فصل چهارم:
در اين فصل، ضمن تعريف ارتباطات، مقصود از بکارگیری آن در سازمان‌ها و موانع متعدد بر سر راه ارتباطات در سازمان‌ها و راه‌های فایق آمدن بر آن‌ها شرح داده مي‌شود.

مولف: بر اساس رفتار سازمانی مورهد گریفین

نمونه محتوای تولید شده رفتار سازمانی