سامانه آموزش الكترونيكي سروش‌ديتا شامل بخش های زیر می باشد که به اجمال درباره هرکدام توضیحاتی داده می‌شود:

 • سامانه مدیریت یادگیری
 • گزارش‌ساز
 • سطوح دسترسی
 • ابزار ارزیابی
 • سامانه زنده تعاملی و چند رسانه‌ای
 • سامانه مدیریت محتوای آموزشی

١. سامانه مدیریت یادگیری (LMS & Assessment Tools) :

سامانه مديريت يادگيري، يک محيط نرم افزاري است که در آن فرايند ياددهي- يادگيري بر بستر شبکه اجرا مي‌شود. ارتباط اساتيد و دانشجويان با يکديگر و نيز پيگيري و پشتيباني فرآيند‌های آموزشی از طريق اين سامانه انجام مي‌شود.

بخش‌های مختلف سامانه مدیریت یادگیری:

١-١- ثبت نام: کاربر می تواند بصورت آن لاین نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نماید. مشخصات لازم برای ثبت‌نام بسته به نیاز سازمان مشتری، قابل تعریف است.

١-٢- انتخاب واحد: کاربر می تواند در ابتدی هر ترم نسبت به انتخاب واحد، استاد، گروه و کلاس درس اقدام نماید. سامانه به طور هوشمند نسبت به اِعمال قواعد پیش نیازی عمل می‌کند.

١-٣- محتوای درسی: در این بخش، محتوای تولید شده بر اساس فصل، بخش، جلسه و شیء محتوای اشتراکي (SCO) تفکیک و در سامانه قرار می‌گیرد. سامانة مدیریت محتوا علاوه بر نظام ترتیبی قادر است برنامه‌های متنوع پیشنهادی استاد برای چگونگی مرور اِلِمنت‌های درسی توسط دانشجو، همچنین امتیاز تخصیص یافته برای هر المنت را مدیریت و سازماندهی نماید.

١-٤- تقویم آموزشی: در این بخش مسئولین آموزشی، کلیه رخدادها را تا پایان یک دورة آموزشی جهت اطلاع فراگیران ثبت می نمایند. لذا کاربر با مراجعه به آن در هر زمان می‌تواند تاریخ رخدادهای مهم مانند: آزمون میان‌ترم، آزمون پایان ترم، کوئیزها تکالیف درسی و… را مشاهده و پیگیری نماید.

١-٥- تکالیف: این بخش جهت ارسال، مدیریت و دریافت فایل با قالب‌های استاندارد میان استاد و فراگیر (دانشجو) تدارک دیده شده است. تكاليـف موصوف (فایل ها) شامل مقاله‌هـا، پروژه‌ها، تمرین‌ها، گزارش‌ها، و... می باشند که توسط اساتید و یا آموزش‌یاران بررسی شده و امتیاز و یا نمرة آن‌ها در گزارش نمرة تمرین نمایش داده می‌شوند.

١-٦- اطلاعیه: محلی برای اطلاع رسانی عمومي کاربران است. در این محل، مدرس یا مسئولین آمـوزشی می‌توانند اطلاعیه‌های آموزشی برای مطالعة کاربر قرار دهند.

١-٧- بحث درسی: این بخش محیط تعاملی آفلاین است كه برای تبادل نظر کاربران و اساتید و آموزشیاران آموزشی در موضوعات مختلف در نظر گرفته شده است. هر کاربر و یا استاد می تواند موضوعی را برای بحث انتخاب نماید و کاربران با اظهار نظر، در بحث شرکت نمایند.

١-٨- صندوق پیام‌ها: بخش صندوق پیام‌ها محلی برای ارسال پیام‌های عمومی و شخصی به کاربران و مسئولین آموزشی است. در این محل بستگی به سطح دسترسی افراد امکان ارسال پیام به کل کاربران، گروهی از کاربران، اساتید، آموزشیاران، مسئولین آموزشی و مدیران سامانه مهیا شده است. همچنین کاربران و مسئولین می‌تواننـد به طور خصوصی برای یکدیگر پیام ارسال نمایند. تمام امکانات لازم برای تایپ فارسی و لاتین در ویرایشگر متنی این بخش تعبیه شده است.

١-٩- مدیریت نمره‌دهی: ابتدای ترم، اساتید هر دوره ضرایب نمره‌دهی فعالیت‌های یادگیری در حین کلاس درس را در این بخش وارد می‌نمایند. سپس سامانه بطور خودکار نمرات اخذ شدة هر کاربر را در بخشهای مختلف (رویت محتوای دروس، تکالیف، آزمون‌ها، بحث‌های درسی و...) محاسبه و به تفکیک در کارنامه ثبت می‌نماید.

١-١٠- کارنامه: نمرات هر بخش از فعالیت‌های سامانه مانند تکلیف، رؤیت محتوای دروس، بحث درسی، آزمون‌ها و ... در بخش کارنامه قرار می‌گیرد وکاربر می‌تواند با مراجعه به آن بخش، نمرات ترم جاری و ترم‌های قبل خود را مشاهده نماید.

١-١١- پیشنهادات و انتقادات: در این بخش، تمامی کاربران سامانه می‌توانند پیشنهادها و انتقادهای خود را برای مسئولین ارسال نمایند و سپس پاسخ آن را پیگیری نمایند.

١-١٢- مشاهده چارت درسی: بخش چارت آموزشیِ یک رشته دانشگاهی (یا یک دورة آزاد) شامل پیش‌نیاز، هم نیاز، دروس عمومی، پایه، تخصصی و اصلی است که جهت اطلاع و رعایت فراگیران تدارک دیده شده است.

١-١٣- نظر سنجی: در این سامانه براساس میزان دسترسی کاربر امکان طرح نظرسنجی برای یک گروه خاص و یا کل کاربران سیستم وجود دارد. فرم های نظرسنجی دارای امکان گزارشگیری‌های مختلف از جمله گزینه‌های پاسخ داده شده، ثبت شده، و ... می باشد.

٢. گزارش‌ساز (Report Generator) :

این سامانه دارای بیش از 40 گزارش پیش فرض از فعالیتهای کاربران است که با توجه به سطح دسترسی از بالا به پایين، قابل گزارش‌گیری است. از جمله گزارش‌های سامانه می‌توان به، گزارش آموزشی فراگیران به تفکیک دوره و درس، زمان‌های ورود و خروج فراگیران، وضعیت آموزشی فراگیران، سوابق تحصیلی فراگیر در هر دورة آموزشی، لیست دسترسی‌های فعال، لیست دسترسي‌های مسدود شده، لیست فراگیران، محتوای گذرانده شدة فراگیر، پیام‌های ارسالی کاربران، بیشترین تعداد کاربرانِ همزمان در هر روز، نتایج تمرین فراگیران، نتایج آزمون‌های فراگیران، نتایج آزمون نهایی به تفکیک دوره و درس، نتایج آزمون‌ها به تفکیک نام، نتایج تمرین‌ها به تفکیک نام، تعداد محتواي درسی، مباحث درسی مطرح شده، لیست آزمون‌ها، نمره محتوای دروس، زمان ورود و خروج اساتید و استادیاران و .... اشاره نمود. در این بخش نیز با توجه به نیاز سازمان مشتری امکان افزایش گزارش‌ها میسر است.

٣. سطوح دسترسی(User Management) :

چرخة عملیاتی این سامانه مبتنی بر نگرش فرآیند محوری در سازمان مشتری است. لذا فرآیند‌های کلان چرخة مزبور به تعدادی ریز‌فرآیند تقسیم گردیده و در مدیریت سطوح دسترسی کاربران لحاظ می‌گردد. همچنین هر کدام از ریز‌فرآیند‌های مزبور از تعدادی موردکاربرد (usecase) تشکیل گردیده و می‌توان بسته به نیاز عملیاتی سازمان مشتری، دست‌یابی به ریز فعالیت‌های مزبور را مدیریت نمود. در تعيين دسترسي‌ها، usecase ها به نقش های مختلف تخصیص می‌یابد. و این امر در چرخه تولید و نگهداری محصول از تکرار فرآیند‌ها و فعالیت‌های مشابه جلوگیری نموده و منجر به استفاده بهینه (reusability) منابع می‌گردد که خود نیز موجب كاهش حجم محصول، آسان‌تر شدن توسعه و پشتيباني، و بالا رفتن امنيت اطلاعات مي‌گردد.

سامانه در حالت پیش فرض خود دارای دسترسی‌های ذیل است:

 • مدیر فنی سامانه
 • معاونت آموزشی
 • مدیر آموزش
 • مدیر سنجش
 • کارشناس آموزش
 • مدیر گروه آموزشی
 • مولف
 • استاد
 • کمک استاد
 • فراگیر

ليكن به دليل ديناميك بودن اين بخش، مي‌توان ميزان دسترسي را به تعداد مورد نياز مشتري افزايش داد. همچنين بسته به نیاز سازمان مشتری، امکان گروه بندیِ فعالیت‌های جاری و تخصیص آن به حوزة عملیاتیِ یک کاربر و یا یک گروه از نقش‌های کاربران، وجود دارد.

٤. ابزار ارزیابی (Assessment Tools) :

٤-١- آزمون در درس: اين آزمون، ابزاری برای ارزیابی فراگیر به صورت چند گزینه ای و تشریحی است. در این بخش استاد می‌تواند نسبت به طراحی یک امتحان به صورت چندگزینه‌ای، حداکثر تا ٦ گزینه، با ١٠سطحِ سختی سؤال اقدام نماید. (سؤال هاي هر امتحان می‌تواند به طور تصادفی از سطح ١٠ گانه انتخاب گردد) همچنین استاد می‌تواند سؤال‌های خود را فصل‌بندی نموده و مشخص نماید برای هر فراگیر در هر آزمون، سؤال ها از کدام سطح سختی و از هر کدام به چه تعداد و از کدام فصل‌ها و با چه درصد نمره‌ای اختصاص یابد. سؤال‌ها می توانند به صورت تصویر، صدا، فیلم یا متن باشند. همچنین می‌توان یک سؤال را با تعدادي از سؤال‌هاي دیگر مرتبط نمود. لازم به ذکر است نمرة آزمون‌های چند گزینه‌ای بلافاصله بعد از امتحان به اطلاع کاربر رسانده می‌شود.

٤-٢- آزمون جامع: در این بخش، مدیر سنجش می‌تواند آزمون جامعی را برگزار کند. این آزمون می‌تواند برای یک درس خاص یا کلیة دروس ارائه شده به کاربر باشد. آزمون جامع نیز کلیه امکانات آزمون در درس را داراست. آزمون جامع را مدیر سنجش و آزمون در درس را، استاد آن درس برگزار می‌کند. آزمون‌های جامع برای برگزاری کنکورهای آزمایشی، امتحانات تعیین سطح زبان و مشابه آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

٥. سامانه زنده تعاملی و چند رسانه‌ای (Interactive Multimedia Live System) :

با استفاده از اين سامانه، فراگیر در زمان‌های از پیش اعلام شده، در کلاس‌های آن‌لاین با حضور استاد یا استاد یار درس مربوطة خود حضور یافته و به مباحثه و گفتگوی همزمان می‌پردازد. کلاس‌های راه دور دارای امکان ارتباط صوتی، تصویری، متن، فایل و استفاده از محیط شبیه سازی شده وایت بُرد با امکان فرمول‌نویسی، طراحی شکل‌های هندسی، رنگ‌های متنوع و ... می‌باشد. در کلاس راه دور، استاد، مدیر کلاس است و هر کاربر برای هر فعالیتی باید ابتدا از استاد اجازه بگيرد و سپس اقدام به صحبت یا نوشتن متن و یا به اشتراک گذاشتن یک فایل نماید.

کلاس راه دور امکانات محیطیِ فراتر از کلاس های حضوری را فراهم نموده است. در مجموع، استفاده از ابزار تعاملي (Live Room) بين استاد و فراگيران به نحوي است كه استاد بتواند از راه دور به طور زنده ( با تبادل صدا، تصوير، Desktop و...) همانند يك كلاس واقعی، مطالب آموزشی را انتقال دهد و متقابلاً نقطه نظر حاضرين در كلاس را با صدا وتصوير دريافت نمايد. از ديگر امكانات اين ابزار، به اشتراک گذاشتن Desktop (Desktop Sharing) يك كاربر بين كاربران ديگر در كلاس از راه دور می‌باشد. از ویژگی‌های شاخص و برجسته این سامانه، فراهم ساختن بستری جهت برگزاری وِِبینارهای کاملا تعاملی و Online بین کاربران حاضر و رد و بدل کردن صدا، تصویر و منابع الکترونیکی به طور هم‌زمان با مدیریت برگزار کنندة وبینار می‌باشد.

 • امکان مکالمه چند کاربر بصورت هم‌زمان با صرفه بهینه پهنای باند
 • امکان رأی‌گیری در کلاس و ارائة گزارش‌هاي لازم به کاربر
 • امکان مدیریت کاربران و تخصیص اعضا به یک جلسة خاص
 • استفاده از فن آوری Window Media Format، ِDirectX و Window Media Services به منظور ارسال و دریافت صدا و تصویر به طور کاملاً زنده بین حاضرین در جلسه
 • مدیریت آسان استفاده از Codec های مختلف بسته به پهنای باند زیر ساخت مشتری
 • بهره گیری از محیط برنامه نویسی Visual C++ مبتنی بر تفکر .Net 2.0 سازگار با تمام سیستم عامل‌های موجود در بازار
 • استفاده از پروتکل‌های TCP, UDP, Unicast برای سازگاری بیشتر با زیرساخت ارتباطی کشور

٦. سامانه مدیریت محتوای آموزشی:

این سامانه، با بکار‌گیری ابزار تولید محتوای الکترونیکی، محتوای آموزشی را متناسب با سلیقه و نقطه نظر سازمان مشتری در عرصه های مختلف آموزشی مدیریت می‌کند. فرآیند فراگیری محتوای الکترونیکی و مشاهدة آن مبتنی بر استاندارد جهانی SCORM تعبیه گردیده و این امکان را فراهم ساخته که بتوان محتوای الکترونیکیِ از پیش ساخته شدة مبتنی بر این استاندارد را در سیستم بالاگذاری نمود و آن را توسط رابطِ (Interface) آموزشی موجود در دسترس کاربران قرار داد. با تبعیت از این استاندارد در ساخت و تولید محتوا می‌توان برای هر مطلب الکترونیکی(SCO) حداقل و حداکثر نمره نسبت داد و از آن در محاسبة مطالب گذرانده شدة کاربر استفاده نمود. همچنین امکان جستجو و تعریف کلید واژه بر روی مطالب الکترونیکی را فراهم می‌سازد. انتشار و توزیع محتوای الکترونیکی تولید گردیده می‌تواند بر روی پایگاه محتوا مقیم بر روی سروری مجزا از سرور LMS انجام پذیرد که این امر امکان استفادة چندین سامانة آموزش الکترونیکی را به طور هم‌زمان، از تنها یک پایگاه محتوای الکترونیک فراهم نموده و از ساخت و تولید محتواهای مشابه و تکراری بر روی تک تک سامانه‌های آموزشیِ مقیم در سازمان مشتری جلوگیری می‌نماید. همچنین از سوئی دیگر می‌توان بالعکس با گروه‌بندی منطقه‌ای کاربران یک سامانة آموزشی، هر گروه را به یک پایگاه محتوای الکترونیکی نظیر نمود و به این ترتیب حجم انتقال اطلاعات بین کاربران منطقه ای سامانه و پایگاه محتوای متناظر را افزایش بخشید.

٦-١- ابزار تولید محتوای الکترونیکی (Authoring Tools) این ابزار، محتوای الکترونیکی را تولید نموده و قادر به بالاگذاری و انتشار آن در سامانة مدیریت است. مؤلف با این ابزار می‌تواند درخت درسی ایجاد کند و یا یک اِلِمنت درسی را اضافه یا حذف نماید و نیز با استفاده از فایل‌های دیجیتالی متنوع و استاندارد، محتوای یکپارچه تولید نماید.

ویژگی‌هاي کلی سامانه آموزش الكترونيكي سروش‌ديتا

 • ثبت نام گروهی فراگیر در سامانه
 • ثبت نام فردی فراگیر در سامانه
 • گزارشگیری از تمام فرآیندها
 • مسدود کردن گروهی کاربران
 • فعال کردن گروهی کاربران
 • مدیریت آسان کاربران
 • استفاده از Interface کارآمد و آسان در سامانه
 • پشتیبانی فنی کامل
 • امکان ارائه در شبکه LAN یا VPN داخلی
 • امکان ارائه در بستر وب و اینترنت
 • امکان ارتباط با سرویس Dial up
 • استفاده از کدپیج استاندارد UTF 8 در پایگاه داده و صفحات وب
 • استفاده از URL Encoding در صفحات وب جهت امنیت پاسخ‌دهی به درخواست‌های روی وب
 • پرداخت آنلاین توسط کارت‌های شتاب
 • امکان ارسال رخدادهای جدید توسط پیام کوتاه (SMS)
 • بهره‌گیری از راه‌کار پرتال jboss مبتنی بر استاندارد JSR-168 ویک‌پارچه سازی محصول LMS با راه‌کار پرتال jboss
 • امکان برگزاری آزمون های چندمرحله‌ای و آزمون‌های سراسری در راستای فرآيند ارزشيابی مکانيزة فراگيران در سطوح مختلف يادگيری
 • بهره‌مندی از زيرساخت چند لايه و مطمئن(J2EE) در حوزه LMS و LCMS به منظور بالابردن ضريب اطمينان و توانمندی بيشتر سامانه در تعامل با طيف وسيعی از کاربران (بيش از 5000 کاربر به ‌طور هم‌زمان)
 • امکان بهره‌گيری از نرم افزارهای منبع باز (Open Source)و يکپارچگی آن با محصول برحسب نياز سازمان مشتری
 • بهره‌گيری از ابزار توليد محتوای آموزشی (LCMS)و توزيع آن بر روی پايگاه محتوای مورد استفاده در سامانة آموزش ترکيبی
 • استفاده از فنآوری J2EE و ابزارهای کاملاً منبع باز در معماری زيرساخت محصول
 • استفاده از پايگاه داده MySql