شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي برنامه ریزی و بودجه به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) برنامه ریزی و بودجه قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي برنامه ریزی و بودجه كه توسط سروش دیتا به صورت ز (ELearning) ارائه مي‌گردد، شما را با مفهوم ، اصول بودجه و طبقه بندی ها و دستورالعملهای بودجه بندی آشنا می سازد. وقتی دولت بخواهد به وظایف قانونی خویش عمل کند ، مجموعه عظیم و پیچیده ای از عملیات و اقدامات را باید انجام دهد . محدودیت منابع دولت و گستردگی مصارف آن و نیز ضرورت ارزیابی عملکرد ها و نظارت مردم ، دولتها را وامی دارد برای رسیدن به اهداف ، برنامه ریزی کند و مشخص کنند که در دوره های معین و محدود چه کالاها و خدماتی ، به چه مقدار ، برای چه کسی و با چه اولویتهایی باید تولید کنند ، و منابع مالی آن را چگونه و به چه مقدار باید کسب کنند.

دوره آموزشی برنامه ریزی و بودجه شامل ١٠ بخش به شرح زیر است :

فصل ١ : کلیات ، مفاهیم و تعاریف بودجه

فصل ٢: اصول بودجه

فصل ٣: فرایند بودجه ریزی در ایران

فصل ٤: مرحله دوم از فرآينده بودجه ريزي در ايران

فصل٥: مرحله سوم از فرایند بودجه ریزی در ایران

فصل ٦: مرحله چهارم از فرایند بودجه ریزی در ایران

فصل ٧ : طبقه بندی هاو نظام بودجه در ایران

فصل ٨: روشهاو تکنیک های بودجه ریزی

فصل ٩: نظام بودجه ریزی عملیاتی و طبقه بندی هزینه ها در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

فصل ١٠: دستور العمل تهیه و تنظیم اعتبارات هزینه ای واحدها و مراکز سازمان صدا و سیما

مولف: دکتر ناصر یزدانی