کانون زبان ایران به عنوان یکی از معتبرترین موسسات آموزشی زبان انگلیسی در کشور با قدمتی بیش از ۴۰ سال و شرکت سروش دیتا به عنوان یکی از پیشروان صنعت یادگیری الکترونیکی از سال ۱۳۸۸ اقدام به برگزاری دوره های آموزشی زبان انگلیسی به شیوه یادگیری الکترونیکی ( eLearning) نموده اند آموزش زبان انگليسي به شيوه الکترونيکي برای سطوح بزرگسال (۱۴ سال به بالا) در تمامي شهرها و روستاها امکان پذير شد.

دوره های یادگیری الکترونیکی برای ۱۲ سطح آموزشیBasic1 تا Intermediate3 برنامه ريزی و طراحی شده است.

زبان آموزان شرکت کننده در دوره های یادگیری الکترونیکی امکان می يابند تا آموزش هايی دارای استانداردهای مطابق با دوره های حضوری کانون زبان ايران دريافت کنند.محتوای آموزشی اين دوره ها بر مبنای کتابهای آموزشی کانون زبان ايران بوده ومهارت های چهارگانه زبانی خواندن، نوشتن، شنيدن و صحبت کردن و در کنار آن واژگان و دستور زبان انگليسی به شيوه ای کارآمد، جذاب و علمی آموزش داده می شود به طوري که زبان آموزان پس از طی اين دوره ها به همان مهارتهای زبانی دست می يابند که زبان آموزان شرکت کننده در دوره های حضوری به دست می آورند.

زبان آموزان شرکت کننده در دوره های الکترونيکی از اين امکان برخوردارند که در مکان و زمان دلخواه آموزش دريافت کنند و آموزش هر بخش به زمان محدود شرکت در کلاس خلاصه نمی شود، بلکه امکان تکرار هر بخش از کلاس وجود خواهد داشت.

تمرين ها و فعاليت های درسی متنوعی نيز برای شرکت کنندگان در دوره های یادگیری الکترونیکی طراحی و برنامه ريزی شده است. زبان آموزان پس از فراگيری محتوای آموزشی به حل اين تمرين های متنوع می پردازند و پاسخ آن ها را به صورت فايل های صوتی و متنی برای مدرسان پشتيبان خود ارسال می نمايند و از نتيجه حل تمرين خود آگاه می گردند. به اين ترتيب زبان آموزان به اشکالات زبانی خود پی برده و با راهنمايی مدرسان پشتيبان در رفع آن اقدام می نمايند.

مدرسان پشتيبان در سه محور بررسی تکاليف زبان آموزان، ارائه و نظارت بر بحث های درسی و پاسخ به سؤالات آموزشی زبان آموزان با بخش آموزش های نوين کانون زبان همکاری می نمايند.

هر ترم آموزش الکترونيکی حدود ۲/۵ ماه به طول می انجامد. زبان آموز می بايست با توجه به تقويم ترمی که در ابتدای دوره دريافت می کند، دروس را مطالعه نمايد، تکاليف مربوط به آن را انجام دهد و پاسخ آن را در طول زمان مشخص شده از طريق سامانه برای مدرس پشتيبان خود ارسال نمايد. امتحان ميان ترم و پايان ترم نيز در تاريخ از پيش اعلام شده برگزار می شود و زبان آموزان می بايست در همان روز به صورت online در امتحان شرکت نمايند.

نمره نهايی دوره با احتساب نمرات کلاسی (شرکت در بحث های درسی و ارسال تکاليف)، امتحان ميان ترم و امتحان پايان ترم مشخص می گردد. در صورتی که زبان آموز نمره قبولی دوره را کسب نمايد می تواند در سطح بالاتر ثبت نام نمايد.لازم بذکر است در صورتی که زبان آموز در آزمون پایان ترم نمره کمتر از ۶۰ کسب نماید بدون در نظر گرفتن مابقی نمرات، مردود اعلام می شود.