شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشياعراب خوانی به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) اعراب خوانی قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي اعراب خوانی كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، شما را با دانش اعراب خوانی و فنون آن آشنا می سازد که آموختن آن بر هر گوینده ای لازم است. آمیختگی زبان عربی و فارسی اقتضاء می کند که افراد شاغل در این رشته ارزشمند، شیوه قرائت متون را فرا بگیرند تا از خطای احتمالی آن ها کاسته شود.

دوره آموزشیاعراب خوانی شامل ۷ بخش به شرح زیر است :

۱. مقدمه

۲. اعراب صحیح

۳. تلفظ حروف عربی

۴. تاثیر عربی بر فارسی

۵. غلط های رایج

۶. انواع اسم

۷. آشنایی با مهم ترین منابع أعلام و تراجم رجال

نمونه محتوای تولید شده اعراب خوانی