شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي آموزش زبان فارسی به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) آموزش زبان فارسی قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشيآموزش زبان فارسی كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، سعی شده است ، مهم ترین غیر معیار هایی که به زبان رسانۀ ملی راه یافته است ، بررسی و با استفاده از کتاب هایی چون "غلط ننویسیم " استاد ابوالحسن نجفی ، "آیین نگارش و ویرایش " استاد سمیعی گیلانی ، "مبانی درست نویسی زبان فارسی معیار " استاد نیکوبخت و برخی کتاب های دستور ، صورت درست کلمات و ساختار و قواعد زبان فارسی به ساده ترین شکل بیان شود . امید است ، این مجموعه برای همکاران محترم سودمند و راه گشا باشد .

دوره آموزشیآموزش زبان فارسی شامل ٣ بخش اصلی به شرح زیر است :

١. فصل اول

• مهم ترين غيرمعيارهاي زبان رسانه

• اشكالات مربوط به كاربرد حروف

• اشكالات مربوط به كاربرد فعل

٢. فصل دوم

• اشکالات بلاغي

٣. فصل سوم

• اشكالات ساختاري و خروج از موازين و قواعد دستوري

نمونه محتوای تولید شده آموزش زبان فارسی