شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، در ۴ سطح Business English 1، Business English 2 ، Business English 3 و Business English 4 طراحي شده و هر سطح شامل سه Unit و يك Review بوده که در طول ۲ ماه برگزار مي‌گردد. در اين دوره‌ها، فراگير بدون توجه به ميان آگاهي خود از بازرگاني انگليسي،در سطح Business English1 ثبت‌نام مي‌نمايد. در طی دوره فراگيران با استفاده از متون بازرگانی و تجاری به فراگيری زبان می‌پردازند و علاوه بر يادگيری مهارت‌های زبانی، اصطلاحات و لغات مربوط به دنيای تجارت را نيز می‌آموزند. محتوای دوره كه براساس متون تجاري، بازرگانی بين المللی و تمرينات متنوع زبانی مربوط به آن‌ها طراحی شده اين امكان را به فراگيران مي‌دهد كه اصطلاحات و اطلاعات مورد نياز ارتباطات تجاری و بازرگانی را به نحو مطلوب فرا‌گيرند. در پايان دوره، فراگيران با كسب توانايي در ايجاد ارتباطات کلامی و نوشتاری، مي‌توانند در محيط کار خود از دانشي كه آموخته‌اند به طور كاملاٌ مؤثر بهره‌برداري نمايند.

 

نمونه محتوای تولید شده آموزش مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی