شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي عربی به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning)عربی قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي عربی كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، به علت ارتباط و پیوند همه جانبه با محیط های عربی به ویژه کشورهای مجاور این امکان را می دهد که زمینه فراگیری و آموزش زبان عربی بیش از پیش در ایران رونق گیرد.

دوره آموزشی عربی شامل ۱۶ درس به شرح زیر است :

۱. اســـم، فعــــل، حــــرف

۲. مذکر و مؤنث

۳. مفرد، مثنی، جمع

۴. نکرة و معرفة

۵. اسم اشاره

۶. اسم موصول

۷. جامد و مشتق

۸. ضمیر

۹. اسم منصرف و غیر منصرف

۱۰. فعل

۱۱. افعال ثلاثی مجرد و مزید

۱۲. رباعى مجرد و مزید

۱۳. فعل لازم و متعدی

۱۴. معرب و مبنی

۱۵. اقسام فعل از نظر حروف اصلی

۱۶. إعلال

نمونه محتوای تولید شده آموزش عربی