شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي حسابداری ۱ به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) حسابداری ۱ قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي حسابداری ۱ كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد،اغلب زبان تجارت خوانده مي شود، درس حسابداری روشهايي است قراردادي كه توسط كارشناسان و استادان حسابداري و يا انجمنهاي حرفه اي حسابداران تدوين گرديده، به تدريج مورد قبول همگان قرار گرفته است و قابل تغيير و تصحيح مي باشد.

دوره آموزشی حسابداری ۱ شامل ۵ بخش به شرح زیر است :

۱. تاريخچه ، تعاريف و مفاهيم اساسي

۲. صورتهاي مالي

۳. تجزيه و تحليل و ثبت فعاليتهاي مالي

۴. حسابداري كالا

۵. انجام تعديلات ، تهية كاربرگ ، تهية صورتهاي مالي طبقه بندي شده ، بستن حسابها

مولف: دکتر میرزا حسن حسینی

نمونه محتوای تولید شده حسابداری ۱