شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي SQL Server 2008 به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (SQL Server 2008 (E-Learning قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي SQL Server 2008 كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، داراي سرويسهاي مختلفي است که با استفاده از همه آنها مي‌توانيد يک پايگاه داده قدرتمند ايجاد کنيد.

دوره آموزشی SQL Server 2008 شامل 5 بخش اصلی به شرح زیر است :

• مقدمه

• نگارش های مختلف SQL server 2008

• روش نصب SQL Server 2008

• آشنايي با نحوه كار

• پايگاه داده و جداول

مولف: مهندس بابک خورشیدی

نمونه محتوای تولید شده SQL Server 2008