شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي MS Projectبه صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی  (MS Project (E-Learning قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي MS Projectكه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، این امکان را به شما می دهد که به یک راه حل مناسب برای مديريت يکپارچه پروژه از ديدگاه‌های مختلف دست پیدا کنید. همانطور که مي دانيد مديريت يکپارچه پروژه و يا پروژه‌های يک سازمان با ايجاد بستری مناسب جهت مبادله اطلاعات بين متوليان پروژه، هم‌فکری اعضای تيم پروژه در بررسی و حل مشکلات بوجود آمده در حين اجرای پروژه، يکسان‌سازي روش‌های گزارش‌دهی و گزارش‌گيری، و ... امکان‌پذير است. پيدا کردن راهی برای رسيدن به اين مهم از اهداف عمده هر سازمانی مي باشد که مي‌تواند به نوعی تضمين کننده موفقيت اجرای پروژه باشد اين مسئله در مورد پروژه هايي که به صورت سازمانی انجام مي شوند، نمود بيشتری پيدا مي کند.

دوره آموزشی MS Project شامل ۱۱ بخش به شرح زیر است :

۱- شروع کار با برنامه project

۲- ایجاد یک task list

۳- برپایی منابع

۴- تخصیص منابع به وظایف

۵- قالب بندی و چاپ طرح

۶- پیگیری پردازش وظایف

۷- تنظیم جزئیات وظیفه

۸- سازماندهی و قالب بندی پروژه

۹- چاپ اطلاعات پروژه

۱۰- پیگیری پیشرفت پروژه

۱۱- اعمال قالب بندی پروژه

مولف: مهندس صندید

نمونه محتوای تولید شده MS Project