شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي اعتماد بنفس به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) اعتماد بنفس قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي اعتماد بنفس كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، حاوی رهنمود های عملی جهت پذیرش مسئولیت های زندگی و ایجاد تغییرات مثبت است. این دوره به شما کمک میکند تاسطح کنونی اعتماد به نفس خود را محک بزنید و ضمن شناسایی زمینه های پیشرفت ، برای ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در خود برنامه ریزی کنید. این دوره با نکات مهم، تمرینات، نقل قول های الهام بخش ، و عبارات مثبت و روحیه بخش به شما کمک می کند تا قابلیت چالش با دنیا را در خود احساس کنید، این موقعیت هرچه که می خواهد باشد!

دوره آموزشی اعتماد بنفس شامل ٤ بخش به شرح زیر است :

• درک اعتماد بنفس

• آمادگی برای ایجاد اعتماد بنفس

• نشان دادن اعتماد بنفس

• پرورش اعتماد بنفس درونی

مولف: فیلیپا دیویس