شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي جنگ نرم و تهدید نرم به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) جنگ نرم و تهدید نرم قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي جنگ نرم و تهدید نرم كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، شما را با مفاهیم جنگ نرم ، ماهيت آن، عوامل شكل گيري ، اشكال و اهداف آن آشنا می سازد.

دوره آموزشی جنگ نرم و تهدید نرم شامل ١١ بخش اصلی به شرح زیر است :

١. تاریخچه جنگ نرم

٢. نظريه جنگ نرم (تئوریسین: جوزف نای)

٣. تهديد نرم

٤. تعريف جنگ نرم(Soft War)

٥. اهداف راهبردي چهارگانه استكبار جهاني ازنگاه رهبر معظم انقلاب

٦. عوامل شكل گيري جنگ نرم

٧. ابزارهاي جنگ نرم

٨. منابع انسانی درجنگ نرم

٩. اصول و قواعد اساسي مقابله با جنگ نرم

١٠. روشهاي مقابله با جنگ نرم

١١. الزامات مقابله با جنگ نرم

مولف: علی دارابی, دکتر نعمتی انارکی, رامین کاظمی

نمونه محتوای تولید شده جنگ نرم و تهدید نرم