شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي بهداشت کار و کمک های اولیه به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning)  بهداشت کار و کمک های اولیه قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي بهداشت کار و کمک های اولیه كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، به منظور آموزش صحیح اصول ایمنی، سلامتی و شرایط محیط کار برای کلیه سرپرستان، کارکنان فنی و کارگران در محیط کار تدوین گردیده است.

دوره آموزشی  بهداشت کار و کمک های اولیه شامل ٤ بخش به شرح زیر است :

١. فصل اول : ایمنی، سلامتی و تجهیزات فنی

٢. فصل دوم : شرایط جوی، روشنایی و صدای محیط کار

٣. فصل سوم : خطرات مواد شیمیایی برای سلامتی

٤. فصل چهارم : تطابق کار با انسان

مولف: لنارت فرید لاند

نمونه محتوای تولید شده بهداشت کار و کمک های اولیه