شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي روش شناسی آموزش به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning)روش شناسی آموزش قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي روش شناسی آموزش كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، شما را با نقش آموزش در کسب علم, مفهوم آموزش، خصوصیات آموزش دهنده، هدف از آموزش، انواع و فواید آن آشنا خواهد کرد.

دوره آموزشی روش شناسی آموزش شامل7 بخش به شرح زیر است :

۱. جايگاه علم در اسلام و اهداف آموزش، تعريف انواع آن.

۲. تكنولوژي آموزشي

۳. يادگيري

۴. فرايند آموزش

۵. اجراي آموزش

۶. ارزشيابي آموزشي

۷. روشهاي تدريس

مولف: شهروز تاروردی زاده

نمونه محتوای تولید شده روش شناسی آموزش