شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي مفاهیم عمومی ارتباط جمعی به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) مفاهیم عمومی ارتباط جمعی قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي مفاهیم عمومی ارتباط جمعی كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، فقط يك موضوع درسي نيست، درك و توانايي به كارگيري مهارت‎هاي ارتباطي، از مهم‎ترين عواملي است كه شما در برقراري ارتباط به آن نياز داريد. برقراري ارتباط مناسب در موفقيت شما در محل كار و اجتماع، بسيار مؤثر است . در اين دوره سعي شده است شما با فنون ارتباطي، نظريه‎ها، مدل‎ها و ... آشنا شويد.

دوره آموزشی مفاهیم عمومی ارتباط جمعی شامل ۷ بخش به شرح زیر است :

۱- مقدمه

۲- كلياتي دربارة ارتباطات

۳- انواع ارتباط و سطوح ارتباطات

۴- مدل‎هاي (الگوهاي) ارتباطي

۵- وسايل ارتباط جمعي (سنتي ـ نوين)

۶- نقش، كاركرد و تأثيرات وسايل ارتباط جمعي

۷- نظريه‎هاي ارتباطي

مولف: دکتر غلامرضا آذری

نمونه محتوای تولید شده مفاهیم عمومی ارتباط جمعی