شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي اصول سرپرستی آرشيوها و کتابخانه ها به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) اصول سرپرستی آرشيوها و کتابخانه ها قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي اصول سرپرستی آرشيوها و کتابخانه ها كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، شما را با مجموعه‏ های از اصول، روشها و قواعد قانونمند در جهت کسب و گردآوری منابع، پردازش و توصیف، حفظ و نگهداری و اشاعه اطلاعات آنها در حوزه کاری خود آشنا می کند.

دوره آموزشی اصول سرپرستی آرشيوها و کتابخانه ها شامل ١٢ بخش به شرح زیر است :

١. سازمان و مدیریت

٢. تعاریف و اصول مدیریت

٣. مهارت های ویژه مدیران

٤. سازماندهی و ساختار سازمان

٥. ارتباطات

٦. رهبری

٧. نظارت و کنترل

٨. ارزیابی عملکرد

٩. مدیریت امنیت در آرشیوها و کتابخانه ها

١٠. آماده سازی و سازماندهی

١١. سازمان های آرشیوی

١٢. شرح وظایف

مولف: عیسی زارعی

نمونه محتوای تولید شده اصول سرپرستی آرشيوها و کتابخانه ها