شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي سازماندهی آرشيوها و کتابخانه ها به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) سازماندهی آرشيوها و کتابخانه ها قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي سازماندهی آرشيوها و کتابخانه ها كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، هماهنگی های لازم جهت ذخیره سازی، حفظ، نگهداری و سازماندهی مواد آرشیوی و کتابخانه و اطلاعات مورد نیاز و ضوابط و مقررات لازم جهت گردآوری، فهرست نویسی، رده بندی، نمایه سازی، تبدیل و تکثیر و نگهداری موارد آرشیوی(نوار، صفحه، دیسک، کتاب و ...) بطور یکدست و هماهنگ را آموزش می دهد.

دوره آموزشی سازماندهی آرشيوها و کتابخانه ها شامل ٨ بخش به شرح زیر است :

١. فصل اول: فهرست نویسی( کلیات)

٢. فصل دوم : منابع اخذ اطلاعات در فهرست‌نویسی(منابع دیداری- شنیداری)

٣. فصل سوم: قواعد و استانداردهای فهرست‌نویسی(منابع دیداری و شنیداری)

٤. فصل چهارم: سرشناسه و عنوان

٥. فصل پنجم: ناحیه شرح پدیدآور و انتشار

٦. فصل ششم : ناحیه مشخصات فیزیکی

٧. فصل هفتم: ناحیه یادداشت

٨. فصل هشتم: فهرست نویسی تحلیلی و رده بندی

مولف: علی قدیمی