شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي ویراستاری به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) ویراستاری قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي ویراستاری كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، در جهت توانمند‌سازي فراگيران براي ويرايش و بهينه‌سازي متون بر پايۀ اصول و قواعد درست‌نويسي در زبان فارسي می باشد.

دوره آموزشی ویراستاری شامل ١٠ بخش به شرح زیر است :

١. جايگاه ويرايش در فرايند انعكاس پيام

٢. كاربردها و فوايد ويرايش

٣. آشنايي با فرهنگستان زبان و ادب فارسي

٤. تعريف ويرايش

٥. انواع ويرايش ( رده‌بندي شش‌تايي)

٦. ويرايش فني در برابر ويرايش محتوايي

٧. نقطه‌گذاري و نشانه‌گذاري در متون مكتوب

٨. خطاهاي رايج در ارتباطات مكتوب

٩. قواعد درست‌نويسي

١٠. تمرينهاي عملي : ویرایش عبارات، جملات، و متون داراي اشكالات نگارشي را مطابق اصول و قواعد درست‌نويسي،

مولف: علی فروز فر