شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي گزارش نویسی و شیوه نامه نگاری اداریبه صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) گزارش نویسی و شیوه نامه نگاری اداری قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

در دوره آموزشي گزارش نویسی كه توسط اين شركت به صورت الكترونيكي ارائه می شود، سعی شده است که شما را با اصول گزارش‌نویسی و ویرایش و پژوهش آن، پایانامه نویسی، اقسام گزارش ها و نحوه ارائه آنها آشنا سازد. در کشورهای پیشرفته جهان، مهارت‌های نوشتاری براساس برنامه‌ریزی های دقیق و اصولی، از آغاز تحصیلات متوسطه آموزش داده می‌شود و آنان که پس از اتمام این دوره، وارد بازار کار می‌شوند، با شیوه تهیه گزارش های توضیحی آشنا هستند، لیکن هر سازمانی بر حسب شرایط و مقتضایات شغلی، دانش‌آموختگان تازه وارد از طریق اجرای دوره‌های کوتاه مدت گزارش نویسی ، با طبیعت گزارش‌های درون سازمانی مدد می رساند.

دوره آموزشی گزارش نویسی شامل ٢ بخش اصلی به شرح زیر است :

بخش اول :

• اصول گزارش‌نویسی

• ویرایش و پژوهش آن

• پایانامه تحصیلی و شیوه ارائه آن

بخش دوم:

• اقسام گزارش‌ها

• نحوه ارائه آنها

مولف: دکتر مهدی ماحوزی