شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي بازاریابی اثر بخش به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) بازاریابی اثر بخش قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي بازاریابی اثر بخش كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد،با در بر داشتن مفاهیم پایه ای و مهمی نظیر آمیزه بازاریابی، مبانی استراتژی بازاریابی، و مهارت های ضروری مانند نامه های مستقیم به افراد ...، یک راهنمای فوق العاده ارزشمند در رشد و توسعه عملکرد بازاریابی شما خواهد بود.

دوره آموزشی بازاریابی اثر بخش شامل ٤ بخش به شرح زیر است :

• مشتری همواره در اولویت است

• تولید محصولات با کیفیت

• بهره برداری بهینه از تبلیغات

• تدوین استراتژی

مؤلف: موا آلی