شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي روابط عمومی اثر بخش به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) روابط عمومی اثر بخش قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي روابط عمومی اثر بخش كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، با در نظر گرفتن ابعاد اصلی روابط عمومی از مهارت های لازم برای بهره گیری از رسانه ها و سازماندهی رویدادها گرفته تا تهیه مواد تبلیغاتی مستدل، به شما نشان می دهد که چگونه منافع سازمان خود را تضمین کنید، خواه روابط عمومی کانون اصلی کار شما باشد و خواه یک فعالیت جنبی محسوب شود. این دوره با ارائه ١٠١ نکته کلیدی، راهنمای ارزشمندی برای رسیدن به انضباط کاری لازم خواهد بود.

دوره آموزشی روابط عمومی اثر بخش شامل ٤ بخش به شرح زیر است :

• درک روابط عمومی

• توسعه مهارت های روابط عمومی

• کار با رسانه ها

• تولید مواد تبلیغاتی

مؤلف: موا آلی