شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي تفکر استراتژیک به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) تفکر استراتژیک قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي تفکر استراتژیک كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، شما را در تعیین مسیر حرکت به سوی موفقیت و توسعه مهارت در انجام استدلال های منطقی و برنانه ریزی گروهی یاری می دهد. در این دوره ابعاد مختلف تدوین و اجرای استراتژی ، از تحقیق و جمع آوری اطلاعات زمینه ای و رسیدن به یک استراتژی جدید گرفته تا بازنگری و سازگار شدن با شرایط موجود ، مورد بررسی قرارگرفته اند. 101 نکته کلیدی در سراسر دوره وجود دارند که توصیه های علمی بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار میدهند. در انتها نیز یک خودآزمایی ارائه شده است که به کمک آن می توانید اثربخشی خود به عنوان یک متفکر استراتژیک را ارزیابی کنید. شما می توانید در برنامه ریزی های بلند پروازانه خود برای آینده ، از دوره حاضر به عنوان مرجعی ارزشمند جهت حفظ مسیر تفکر خود استفاده کنید.

دوره آموزشی تفکر استراتژیک شامل 4 بخش اصلی به شرح زیر است :

• درک استراتژیک

• تجزیه و تحلیل موقعیت خود

• برنامه ریزی استراتژی

• اجرای استراتژی

مؤلف: اندی بروس, کن لانگدن

نمونه محتوای تولید شده تفکر استراتژیک