شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي تصمیم گیری اثر بخش به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) تصمیم گیری اثر بخش قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي تصمیم گیری اثر بخش كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، اطلاعات مفیدی در مورد نحوه خلق ایده‌های تازه، پیش‌بینی وضعیت آینده، ارزیابی خطرات احتمالی و رسیدگی به موضوعات و مسائل کارکنان گنجانده شده است. تصمیم‌گیری بخش مهمی از زندگی شخصی و شغلی هر یک از ما را تشکیل می‌دهد. تصمیم گیرندگان افرادی هستند که مسئولیت قضاوت و انتخاب بین دو یا چند راه حل مختلف را بر عهده دارند و این قضاوت در برخی موارد بسیار مهم و حیاتی است. این دوره کلیه مراحل لازم برای اتخاذ تصمیمات درست و اثربخش (از مرحله بحث و بررسی تا به اجرا درآوردن آن‌ها) را برای شما تشریح می‌کند. مطالعة دوره حاضر را به تمام مدیران تازه کار و بی‌تجربه و نیز مدیران باتجربه‌ای که ناگزیر از اتخاذ تصمیمات مهم کاری هستند، توصیه می‌کنیم. علاوه‌بر این در انتهای دوره یک پرسش‌نامه خودآزمایی ارائه شده است که به کمک آن می‌توانید توانایی‌های خود را در زمینه تصمیم‌گیری ارزیابی کنید. ١٠١ نکته مفید در قسمت‌های مختلف این دوره حاوی توصیه‌های مفید و کاربردی برای تصمیم‌گیری بهتر هستند.

دوره آموزشیتصمیم گیری اثر بخش شامل ٣ بخش اصلی به شرح زیر است :

• تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

• فرآیند تصمیم گیری

• اجرای تصمیم

مؤلف: رابرت هلر

نمونه محتوای تولید شده تصمیم گیری اثر بخش