شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي مدیریت جلسات به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) مدیریت جلسات قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي مدیریت جلسات كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد،به شما آموزش می دهد ضمن افزایش مهارت و توانایی‌های خود، جلسات کاری را موفقیت‌آمیزتر و با اعتمادبه‌نفس بیشتر برگزار کنید. جلسه یکی از مؤلفه‌های اصلی و مهم در کسب و کار است. هر روز در سراسر دنیا میلیون‌ها جلسه برگزار می‌شود. دوره حاضر رموز بهره‌برداری بهینه از جلسات را به شما (به عنوان یکی از اعضای شرکت‌کننده یا رئیس جلسه) می‌آموزد تا بتوانید استفاده بهتری از زمانی که به این کار اختصاص می‌دهید به عمل آورید. در این دوره کلیه ابعاد برگزاری جلسه، از کسب آمادگی اولیه گرفته تا محل صحیح نشستن، رعایت برنامه زمان‌بندی، و در نهایت ختم جلسه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 101 نکته کلیدی در سرتاسر دوره گنجانده شده‌اند که با ارائه اطلاعات مفید، شما را در کسب اهداف مورد نظرتان یاری می‌دهند. با پاسخ به دو آزمون خودآزمایی موجود در دوره می‌توانید پیشرفت منظم خود در زمینه حضور مؤثر در جلسات را ارزیابی کنید.

دوره آموزشی مدیریت جلسات شامل 4 بخش اصلی به شرح زیر است :

• بهره‌برداری اثربخش از جلسات

• مقدمات تشکیل جلسه

• حضور در جلسه

• ریاست جلسه

مؤلف : تیم هیدل

نمونه محتوای تولید شده مدیریت جلسات