شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي  مدیریت انرژی براساس استاندارد ایزو50001: 2011 به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) راهنمای مدیریت انرژی براساس استاندارد ایزو50001: 2011 قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي مدیریت انرژی براساس استاندارد ایزو50001: 2011 كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، شما را با مقصود این استاندارد بین المللی که توانمندسازی سازمان ها برای برقراری سیستم ها و فرآیندهای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی استفاده و مصرف انرژی است آشنا می سازد. پیاده¬سازی این استاندارد به کاهش انتشار گاز گلخانه ای، هزینه انرژی و سایر پیامدهای مرتبط با محیط زیست از طریق مدیریت نظام مند انرژی منجر می شود. یک سیستم مدیریت انرژی سازمان را قادر می سازد که با اجرای اقدام ضروری برای بهبود عملکرد انرژی خود و ارائه انطباق سیستم با الزامات این استاندارد بین المللی، تعهدات اشاره شده در خط مشی را محقق کند.این استاندارد بین المللی برای تمامی سازمان ها از هر نوع و اندازه بدون توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی آنان قابل اجرا است. پیاده سازی موفق (این استاندارد) به تعهد تمامی سطوج و جایگاه-های سازمان، به ویژه مدیریت ارشد بستگی دارد.

دوره آموزشی مدیریت انرژی براساس استاندارد ایزو50001: 2011 شامل 3 بخش اصلی به شرح زیر است :

سیستم های مدیریت انرژی، الزامات همراه با راهنمای استفاده

پیوست الف (اطلاعاتی) : راهنما برای استفاده از این استاندارد بین المللی

پیوست ب (اطلاعاتی) : ارتباط بینISO9001:2008 ،ISO50001:2011 ،ISO22000:2005 ، ISO14001:2004

مولف: مرکز آموزش صدا و سیما

نمونه محتوای تولید شده مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001:2011