شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي راهنمای استانداردهای بین المللی ایزو 31000 مدیریت ریسک به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) راهنمای استانداردهای بین المللی ایزو 31000 مدیریت ریسک قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي راهنمای استانداردهای بین المللی ایزو 31000 مدیریت ریسک كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، به روشی ساده استاندارد و نحوه استفاده از آن را تشریح می کند. استاندارد سازی پدیده ها ، فعالیت ها و محصولات از جمله اقداماتی است که انجام برخی امور در جامعه را نهادینه و تا حدودی یکسان کرده و اطمینان بوجود می آورد که اگر کالاها و خدمات ، و عملیات مطابق استانداردهای مربوطه تهیه شده باشند دارای ویژگی های قابل قبولی خواهند بود. از جمله اموری که به نظر می رسد وجود و رعایت استادارد در آن اهمیت زیادی برخودار باشد مدیریت ریسک و بحران است.نیاز به وجود استاندارد بین المللی در مدیریت ریسک از مدت ها پیش احساس می شد تا اینکه با تشکیل کمیته فنی مربوط اولین گامها را برای استاندارد مدیریت ریسک برداشته شد. حاصل این تلاشها اکنون به صورت ایزو 31000 در اختیار مردم قرار گرفته است.

دوره آموزشی راهنمای استانداردهای بین المللی ایزو 31000 مدیریت ریسک شامل ٧ بخش به شرح زیر است :

فصل اول : استاندارد های بین المللی مدیریت ریسک و بحران و جایگاه ایزو31000

فصل دوم :مقدمه ای بر ایزو 31000

فصل سوم :اصول و خط مشی های مدیریت ریسک در ایزو 31000

فصل چهارم : چهارچوب مدیریت ریسک در ایزو 31000

فصل پنجم: فرآیند مدیریت ریسک در ایزو 31000

ضمیمه1- ترجمه فارسی ایزو 31000

ضمیمه 2- ترجمه فارسی راهنمای ایزو 79 واژه نامه مدیریت ریسک

مولف: دکتر علی عسگری

نمونه محتوای تولید شده مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000