شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي صفات رهبر و اعضای تیم به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) صفات رهبر و اعضای تیم قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه های آموزشي سروش دیتا را داراست.

در دوره آموزشي صفات رهبر و اعضای تیم كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، سعی شده است ٢١ خصوصیت و ویژگی یک رهبر را به طور خلاصه معرفی و بررسی شود. بخشي از رشد تواناييهاي هر رهبر حاصل آموختن قوانين رهبري است. اما آموختن فوت و فن رهبري با عمل كردن به آن دو چيز جداگانه است. هر چيزي از رهبري آغاز و به رهبري ختم مي شود و نطفه رهبري در درون هر كس قرار دارد. اگر جايگاه رهبري مورد نظر را در درون خود بدست آوريد در بيرون هم می توانيد همان رهبري باشيد كه خود می خواهيد. مردم از شما پيروي خواهند كرد و اگر چنين شود از عهده هر كاري در اين جهان بر خواهيد آمد.

دوره آموزشی صفات رهبر و اعضای تیمشامل ٢ بخش اصلی به شرح زیر است :

بخش اول : صفات رهبر

١) شخصيت ٢) جاذبه ٣) تعهد
٤) ارتباط ٥) لياقت ٦) شجاعت
٧) قدرت تشخيص ٨) تمركز ٩) بزرگواري
١٠) ابتكار ١١) گوش دادن ١٢) شور و شوق
١٣) نگرش مثبت ١٤) مشكل گشايي ١٥) روابط
١6) مسئوليت ١٧) امنيت خاطر ١٨) تسلط بر نفس
١٩) خدمت گذاري ٢٠) بياموزيد ٢١) آينده بيني و قوه تشخيص

بخش دوم: صفات اعضای تیم

١) سازگار و انعطاف پذيرند ٢) هم دست و هم داستانند ٣) تعهد پذيرند
٤) ارتباط برقرار می كنند ٥) لايق و با كفايت هستند ٦) قابل اعتماد هستند
٧) انضباط دارند ٨)ياران، تيم را بالا می كشند ٩)مشتاقند
١٠)قصدي و هدفي دارند ١١) احساس رسالت مي كنند ١٢)آماده اند
١٣) با ياران تيم می جوشند ١٤) در پي ارتقاي خويشند ١٥) از خود گذشته اند
١٦) مشكل گشايند ١٧)  پيگير و نستوه اند.

مولف: جان ماکسول

نمونه محتوای تولید شده صفات رهبر و اعضای تیم