شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي کار گروهی و مدیریت گروه ها به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) کار گروهی و مدیریت گروه ها قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي کار گروهی و مدیریت گروه ها كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد،یک سری راهنمایی های ضروری و عملی برای هدایت بهتر گروه ارائه شده است که به کمک آنها می توانید اموری از قبیل مشخص کردن مهارتهای لازم برای انجام یک پروژه، ایجاد اعتماد متقابل میان اعضای گروه، و بهسازی عملکرد آنها را با اثر بخشی بیشتری انجام دهید. کار کردن با گروه ها به عنوان رهبر یک گروه یا مدیر چند گروه مجزا، بخش مهمی از وظایف یک مدیر است. تمایل به انجام کارهای گروهی به دلیل پیدایش روش کاری چند مهارتی و جایگزین شدن ساختارهای غیر سلسله مراتبی به جای ساختارهای سنتی سازمانی، روز به روز افزایش می یابد.

دوره آموزشی کار گروهی و مدیریت گروه ها شامل ٤ بخش اصلی به شرح زیر است :

١) شناخت نحوه کار گروه ها

• ویژگی های یک کار گروه کاری خوب

• تطبیق گروه با نوع کار

• موازنه مهارت ها در داخل گروه

٢) تشکیل گروه

• تعیین هدف ها

• حمایت از گروه

• ایجاد اعتماد

• بهسازی عملکرد

• ایجاد گروه های خودگردان

• تصدی رهبری گروه های در حال کار

٣) افزایش کارایی گروه

• تجزیه و تحلیل پویایی شناسی گروه

• برقراری ارتباط اثربخش

• اداره کردن جلسات گروه

• ایجاد شبکه های ارتباطی

• اطلاع رسانی به افراد خارج از گروه

• تفکر خلاق

• رسیدگی به مشکلات

• ارتقای استانداردها در گروه

• مهارت های خود را ارزیابی کنید

٤) آینده نگری در کار

• ارزشیابی عملکرد

• نظارت بر پیشرفت کار

• آموزش گروه

• تعیین اهداف خاص

• پاداش بر مبنای عملکرد

• سازگاری با تغییرات

مولف: رابرت هلرچ

نمونه محتوای تولید شده کار گروهی و مدیریت گروه ها