شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي تئوری عمومی سیستم ها به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) تئوری عمومی سیستم ها قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي تئوری عمومی سیستم ها كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد،شما را با جنبه های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده آن و بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزای آن به منظور دستیابی به مبنایی جهت طرح و اجرای یک سیستم مناسب تر آشنا می سازد و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری مدیریت در اختیار شما قرار می دهد.

دوره آموزشیتئوری عمومی سیستم ها شامل ١٠ بخش به شرح زیر است :

فصل اول : سیستم و نگرش سیستمی

فصل دوم :تجزیه و تحلیل سیستم چیست؟ و تحلیل کننده سیستم کیست ؟

فصل سوم :مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها

فصل چهارم : اصول و مفاهیم سازماندهی

فصل پنجم : فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

فصل ششم :بررسی جریان کار

فصل هفتم : بررسی و کنترل فرم ها

فصل هشتم : بررسی جا و مکان

فصل نهم :سیستم ها و روشهای بایگانی

فصل دهم : بررسی تکنیکهای کمی فصل یازدهم : کار سنجی

مولف: حسین توکلی کافی آباد بر اساس کتاب دکتر شمس السادات زاهدی

نمونه محتوای تولید شده تئوری عمومی سیستم ها