شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي اصول مقابله با مشکلات کاری و استرس به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning)اصول مقابله با مشکلات کاری و استرسقابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتارا داراست.
دوره آموزشي اصول مقابله با مشکلات کاری و استرس كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد،دربارة استرس شغلي و روش‌هاي شناخت عوامل و مواجهه با آن‌هاست. با مطالعة اين دوره، مدیران ضمن آشنایی با مبانی، تعاریف، اصطلاحات و کسب نگرش نوین به این موضوع، راهبرد‌های مقابله مثبت را ملکه ذهن و رفتار خود مي‌نمایندو كاربر، عوامل ايجادكننده استرس شغلي در محيط كار و آثار زيانبار آن را مي‌شناسد و مي‌آموزد چه مهارت‌هايي را بايد كسب كند تا موفق به كنترل استرس شده و يا از بروز آن پيشگيري نمايد.
این دوره آموزشي بيان مي‌كند كه افراد درون سازمان دائماً در معرض بحران‌های مختلفی قرار دارند چرا که تغییرات اصلی در زندگی آن‌ها و حوادث محیطی موجب فشار روانی آسیب‌رسان به آن‌ها می‌شود. این عوامل موجب بحران کاری نیز می‌گردد که نشانه‌های آن را در چهار طبقه احساسات، افکار، رفتار و نشانه‌های جسمانی می‌توان یافت. شناخت منبع بحران و راه‌های اثرگذاری و کنترل آن در سازمان ضروری است. در مدیریت تعارض به حل تضاد، انتقاد، و مخالفت درون سازمانی توجه شده و در نگرش نوین به تعارض پرداخته مي‌شود که این تعارض، اجتناب ناپذیر است و عوامل متعددی دارد.
در اين دوره، به چگونگی ایجاد تعارض بوسیله عوامل شخصیتی و سازمانی اشاره مفصلی شده و روش‌های کنترل و بهره‌گیری از آن بیان مي‌گردد و رویکرد‌های پنجگانه مدیریت تعارض که عبارتند از: اجبار، اجتناب، سازش، سازگاری و اعتماد متقابل برشمرده مي‌شود.