شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي اصول و مفاهیم مدیریت بهره وری به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) اصول و مفاهیم مدیریت بهره وری قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتارا داراست.

دوره آموزشي اصول و مفاهیم مدیریت بهره وری كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد،در كشور ما اهميت و ارزش آن به درستي شناخته نشده است . در حالي كه يكي از مشكلات عمده گريبانگير تمامي بخشها و سطوح جامعه ، نبود كارايي و بهره وري مي باشد . به عبارت ديگر هنوز فرهنگ و نگرش بهره وري بر جامعه حاكم نبوده و امید است که با ارائه این مطالب بتوانیم در اين زمينه قدمهاي اساسي و موثري برداریم.

 

دوره آموزشی اصول و مفاهیم مدیریت بهره وری شامل ١٦ بخش به شرح زیر است :

١. تاريخچه و سير تحولات دانش بهره وري

٢. تعريف بهره وري

٣. ديدگاهها و تعابير گوناگون از مفهوم بهره وري

٤. سطوح بهره وری

٥. عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

٦. دستیابی به راه‏های بهره‏وری بالاتر

٧. بهره وري نيروي انساني

٨. جايگاه عوامل انساني در ميان ساير عوامل بهره وري

٩. راههای افزایش بهره وری

١٠. موانع بهبود بهره وری

١١. فواید عمومی بهره وری

١٢. مديريت بهره وري

١٣. چرخه مدیریت بهره ‏وری

١٤. نتايج بهره وري

١٥. سازوكارهاي عملي در استقرار چرخه مدیریت بهره وری

١٦. سنجش بهره وری از طریق ارزش افزوده

مولف: مرکز آموزش سازمان صدا و سیما

نمونه محتوای تولید شده اصول و مفاهیم مدیریت بهره وری