شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) مدیریت دانش و یادگیری سازمانیقابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي مدیریت دانش و یادگیری سازمانی كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، شمارا با روند تکاملی مدیریت دانش ، سلسله مراتب دانش ، اهرم های ارتقا و تسهیل جریان دانش در سازمان، ابزارهای توانمدسازی فرهنگ در سازمان دانش محور ، مفهوم محتوا و عوامل شکست در آن ، مباحث جذب دانش و منابع دانشی ، مبحث سازمان به عنوان یکی از توانمندسازها ، فرآیندهای مدیریت دانش شامل ایجاد، کسب، ذخیره سازی، پالایش، مدیریت و پخش دانش آشنا می سازد .

دوره آموزشی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی شامل ۱۴ بخش به شرح زیر است :

۱. مدیریت دانش

۲. رویکردهای مدیریت دانش

۳. دانش

۴. توانمندسازهای مدیریت دانش

۵. توانمند سازهای فرهنگ و موانع فرهنگ در سازمان دانش محور

۶. موانع فرهنگی

۷. محتوا

۸. مستند سازی دانش

۹. سازمان

۱۰. فرایندهای مدیریت دانش

۱۱. تحقیق و توسعه

۱۲. انتقال تکنولوژی

۱۳. ارزیابی عملکرد واحد تحقیق و توسعه

۱۴. کارت امتیازی متوازن

مولف: شهروز تاروردی زاده

نمونه محتوای تولید شده مدیریت دانش و یادگیری سازمانی