شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي مدیریت توسعه کسب و کار به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) مدیریت توسعه کسب و کار قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي مدیریت توسعه کسب و کار كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد،شما را با برخی از مفاهیم کارآفرینی و توسعه کسب و کار آشنا نموده و در صورت تمایل برای نگاه جامع تر به موضوع می توانید در ادامه با شرکت در دوره کار آفرینی و خلاقیت به صورت جدی تر وارد بازار کار و سرمایه شوید.

دوره آموزشی مدیریت توسعه کسب و کار شامل ۶ بخش اصلی به شرح زیر است :

۱. آشنائی با مفاهیم عمومی مدیریت

۲. آشنائی با مدیریت توسعه کسب و کار

۳. کارآفرینی

۴. کار و اشتغال در اسلام

۵. بازاریابی

۶. آشنائی با تکمیل یک طرح کسب و کار (Business Plan).

مولف: مهندس سید نیما نقشبندی

نمونه محتوای تولید شده مدیریت توسعه کسب و کار