شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي تفکر سیستمی به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) تفکر سیستمی قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي تفکر سیستمی كه توسط سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، در تلاش برای ارائه روشی براي برخورد اصولي تر با پيچيدگيهاي دنياي كنوني است. هدف تفکر سیستمی ، بهبود درك ما از ارتباط عملكرد هر سازمان با ساختار دروني و سياستهاي عملياتي آن است تا از اين درك براي طراحي سياستهاي مؤثر اهرمي، استفاده كنيم.

۱. مفاهيم و تعاريف

۲. تاريخچه نظريه سيستم ها

۳. نظريه سيستم ها

۴. قوانين تفكر سيستمي

۵. نتيجه گيري

مولف: جمعی از اساتید مدیریت

نمونه محتوای تولید شده تفکر سیستمی