شركت سروش ديتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي آنالیز سیستم ها به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) آنالیز سیستم ها قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتارا داراست.

دوره آموزشي آنالیز سیستم ها كه توسط  سروش ديتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، برای شما، شناخت جنبه های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده آن و بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزا به منظور دستیابی به مبنایی جهت طرح و اجرای یک سیستم مناسب تر را ممکن می سازد .

دوره آموزشی آنالیز سیستم ها شامل ۶ بخش به شرح زیر است :

۱. ارکان سازمانی

۲. مفاهیم سیستم و رویکرد سیستمی

۳. آنالیز(تجزیه و تحلیل) سیستم

۴. مقدمه ای بر معماری سازمانی

۵. تحلیل و بهبود سازمانی

۶. نگرش فرآیندی

مولف: دکتر شمس السادات زاهدی

نمونه محتوای تولید شده آنالیز سیستم ها