شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي مدیریت منابع انسانی پیشرفته به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) مدیریت منابع انسانی پیشرفته قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي مدیریت منابع انسانی پیشرفته كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (ELearning) ارائه مي‌گردد، افزايش كارايي نيروي انساني در سازمان ها می باشد . منابع انسانی مهمترین دارایی سازمان است و مدیریت موثر آن کلید موفقیت سازمانهاست و هدف آن تامين منابع انساني، حفظ آنان در سازمان و هدايت ايشان در جهت دستيابي بـه اهداف استراتژيك مي باشد.

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی پیشرفته شامل ۱۶ بخش به شرح زیر است :

۱. معرفی دوره و سیری در تحولات مبانی مدیریت تكنولوژي آموزشي

۲. مفاهیم مدیریت منابع انسانی

۳. مديريت منابع انساني استراتژيك

۴. مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی

۵. چالش هاي مديريت منابع انساني در قرن ۲۱

۶. حسابداری و حسابرسی منابع انسانی

۷. مراکز ارزیابی در منابع انسانی

۸. مديريت عملكرد

۹. رویکرد های توسعه منابع انسانی

۱۰. ارزيابي ۳۶۰ درجه ای

۱۱. آسیب شناسی منابع انسانی

۱۲. منبع یابی بیرونی برای منابع انسانی

۱۳. مدیریت منابع انسانی نخبگان

۱۴. مدیریت منابع انسانی در پروژه ها و سازمانهای پروژه محور

۱۵. اخلاق و مدیریت منابع انسانی

۱۶. جمع بندی

مولف: دکتر اکبری

نمونه محتوای تولید شده مدیریت منابع انسانی پیشرفته