شركت سروش دیتا در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشياصول سرپرستی به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) اصول سرپرستی قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي اصول سرپرستی كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (Elearning) ارائه مي‌گردد، مفهوم سرپرستي و وظيفه سرپرست را مطرح می کند و به تفصيل راجع به آن توضيح می دهد. این دوره به شما این امکان را می دهد که زمینه های گوناگون بسیاری در ارتباط با دانش مدیریت را فرا بگیرید که هر سرپرستی باید به آن مسلط باشد .

دوره آموزشی اصول سرپرستی شامل ۸ بخش به شرح زیر است :

۱- رهبری

۲- سازماندهی و برنامه ریزی

۳- سازماندهی و مدیریت منابع انسانی

۴- کنترل و نظارت

۵- انگیزه و انتظارات

۶- روابط انسانی

۷- مربیگری (coaching)

۸- نتيجه گيري

مولف: گروه مدیریت مرکز آموزش سازمان صدا و سیما

نمونه محتوای تولید شده اصول سرپرستی