شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي حل مسأله به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) حل مسأله قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي حل مسألهكه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (Elearning) ارائه مي‌گردد، روشــهایـی برای بهبود زندگی روزانه انسان ها ارائه می دهد. برای واردشدن به جمع جوامع موفق ، نیازهای زیادی وجود دارد که بهترین وبا اولویت ترین آن ها را به صورت شناخت کار تیمی، روش های حل مسئله و شناخت ابرازهای مورد استفاده می توان در این دوره آموزشی فرا گرفت .

دوره آموزشي حل مسأله شامل ۵ فصل به شرح زير است:

۱- مقدمه

۲- فرق تیم های کاری با گروه های کاری درک استراتژی

۳- روش های حل مسئله

۴- روش سیستمی حل مسئله

۵- شناخت ابزارها

مولف: جمعی از اساتید مرکز آموزش

نمونه محتوای تولید شده حل مساله