شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي اصول و مفاهيم مديريت استراتژيك به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning)  اصول و مفاهيم مديريت استراتژيك قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي اصول و مفاهيم مديريت استراتژيك كه توسط سروش دیتا به صورت یادگیری الكترونيكي (Elearning) ارائه مي‌گردد، شما را در تعیین مسیر حرکت به سوی موفقیت و توسعه مهارت در انجام استدلال های منطقی و برنامه ریزی گروهی یاری می دهد. این دوره کلیه ابعاد مختلف تدوین و اجرای استراتژی ، از تحقیق و جمع آوری اطلاعات زمینه ای و رسیدن به یک استراتژی جدید گرفته تا بازنگری و سازگار شدن با شرایط موجود ، مورد بررسی قرار داده است.

دوره آموزشی اصول و مفاهيم مديريت استراتژيك شامل ۵ بخش به شرح زیر است  :

۱- مقدمه

۲- درک استراتژی

۳- تجزیه و تحلیل موقعیت خود

۴- برنامه ریزی استراتژی

۵- اجرای استراتژی

نمونه محتوای تولید شده اصول و مفاهیم مدیریت استراتژیک