شركت سروش دیتا، در راستای توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی (E-learning) خود، اقدام به تولید دوره آموزشي مدیریت زمان به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) نموده است. دوره آموزشی یادگیری الکترونیکی (E-Learning) مدیریت زمان قابلیت ارائه به صورت لوح فشرده و استفاده سامانه هایآموزشي سروش دیتا را داراست.

دوره آموزشي مدیریت زمان كه توسط سروش دیتابه صورت یادگیری الكترونيكي (Elearning) ارائه مي‌گردد، در ارتباط با سيستمـي كـارا و موثـر و مجموعه‌اي از مهارت‌ها براي كنترل و استفاده صحيح و بهتر از زماني است كه در اختيار داريم. از گذشته تا کنون تحولات اساسی در چگونگی استفاده از وقت انسان به وجود آمده است. به ویژه در اثر تحولات فناوری و مدیریت، فشردگی زمان و اهمیت یافتن مساله کیفیت، یکی از دغدغه‌های انسان در فضای رقابتی کنونی مساله مدیریت زمان است. لذا با توجه به اهميت آن، مدیریت زمان را بخصوص براي مدیران مي‌توان موضوع چالشی امروز و فردا دانست.

دوره آموزشي مدیریت زمان شامل ۵ فصل و هركدام متشكل از چندين قسمت به شرح زير است:

• مدیریت زمان در مسیر تاریخ

• امروز و فردای مدیریت زمان

• وضع ما در مدیریت زمان نسبت به جهان

• عوامل موثر بر ضریب وزنی زمان (بهره وری وقت)

فصل دوم (ضرورت مدیریت زمان)

• ارزش زمان از منظر قرآن و احادیث

• چه اموری از مدیریت به زمان مرتبط می‌شود

• گویه‌های مرتبط با مدیریت

• تعریف مدیریت زمان

فصل سوم (راهکارهای مدیریت زمان)

• چهار اصل مدیریت زمان

• فرآیند مدیریت زمان ۱

• فرآیند مدیریت زمان ۲

• مديريت شخصي زمان

• دلایل عدم کاربرد مدیریت زمان

فصل چهارم (عوامل اتلاف وقت)

• خود و اتلاف وقت

• مراقب این موارد هم باشید

• محاسن استفاده از مدیریت زمان

فصل پنجم (عملیاتی دیدن مدیریت زمان)

• مدیریت زمان در عمل

• شناسایی الگوها

• مدیریت زمان در فرایندها

• نتیجه‌گیری

مولف: دکتر حسن نجفی سولاری

نمونه محتوای تولید شده مدیریت زمان