شرکت سروش با عقد قرارداد با ایرانسل، محصولات موسیقی خود را به عنوان پیشواز و سایر محصولات را به عنوان پیشخوان ارائه می دهد.بدین ترتیب هر هفته تعداد زیادی موسیقی از محصولات شرکت سروش به عنوان پیشواز در سرور ایرانسل قرار داده خواهد شد. لازم به ذکر است سروش اجرای قرارداد را به سروش دیتا به عنوان زیرمجموعه خود واگذار کرده است.